No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2452/KH-UBND
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2452.pdf