Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2262/STC-QLNS
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày hiệu lực 06/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Tố Quyên
Tài liệu đính kèm 2262-stc-qlns_0001.pdf