Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2411/BC-VP
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt CVP Trịnh Sỹ Tài
Tài liệu đính kèm 2411.pdf