No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức ông Nông Minh Thắng
Số ký hiệu văn bản 1299/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức ông Nông Minh Thắng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1299.pdf