No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Kiện toàn Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1280/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Kiện toàn Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1280.pdf