No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo Kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2433/BC-UBND
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 2433.pdf