Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1240/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1240.pdf