No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 29/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2022
Ngày hiệu lực 13/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 29.pdf