No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (đợt 3)
Số ký hiệu văn bản 1192/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2022
Ngày hiệu lực 13/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (đợt 3)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1192.pdf