Quyết định Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trụ sở làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1095/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2022
Ngày hiệu lực 25/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trụ sở làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1095.pdf
Lĩnh vực