Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1986/BC-UBND
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1986.bc t7pdf.pdf
Lĩnh vực