Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 24/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 24.pdf
Lĩnh vực