Báo cáo thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 2331/BC-UBND
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 2331.pdf
Lĩnh vực