Quyết định về việc phân công cơ quan đơn vị phụ trách, giúp xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1177/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phân công cơ quan đơn vị phụ trách, giúp xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1177.pdf
Lĩnh vực