Kế hoạch Truyền thông kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1510/KH-BĐDHĐQT
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Truyền thông kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 1510 (1).pdf
Lĩnh vực