Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 691/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 691.pdf
Lĩnh vực