Quyết định Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 670/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2022
Ngày hiệu lực 07/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 670.pdf
Lĩnh vực