Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1369/KH-UBND
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày hiệu lực 02/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1369.pdf
Lĩnh vực