V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 753/UBND-NC
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực 31/03/2022
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 753.pdf
Lĩnh vực