V/v điều chỉnh Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 15/02/2022 về tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 721/UBND-VX
Ngày ban hành 29/03/2022
Ngày hiệu lực 29/03/2022
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 15/02/2022 về tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 721.pdf
Lĩnh vực