Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 581/KH-UBND
Ngày ban hành 15/03/2022
Ngày hiệu lực 15/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 581.pdf
Lĩnh vực