Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo quốc dân
Số ký hiệu văn bản 504/KH-UBND
Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày hiệu lực 09/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo quốc dân
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 504.pdf
Lĩnh vực