Kế hoạch Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 483/KH-UBND
Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày hiệu lực 09/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 483.pdf
Lĩnh vực