Thông báo V/v công bố Danh sách xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 473/TB-UBND
Ngày ban hành 07/03/2022
Ngày hiệu lực 07/03/2022
Trích yếu nội dung Thông báo V/v công bố Danh sách xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 473.pdf
Lĩnh vực