Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022
Số ký hiệu văn bản 990/UBND-VX
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 990.pdf
Lĩnh vực