V/v lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 trong năm 2022
Số ký hiệu văn bản 570/UBND-KT
Ngày ban hành 14/03/2022
Ngày hiệu lực 14/03/2022
Trích yếu nội dung V/v lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 trong năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 570.pdf
Lĩnh vực