Báo cáo Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3546/BC-UBND
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 3546.pdf
Lĩnh vực