Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đối với một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân
Số ký hiệu văn bản 2733/TB-VP
Ngày ban hành 07/12/2021
Ngày hiệu lực 07/12/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đối với một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Người ký duyệt phó CVP Dương Mạc Kiên
Tài liệu đính kèm 2733.pdf
Lĩnh vực