Quyết định Phê duyệt phương án thi công trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205
Số ký hiệu văn bản 2335/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2021
Ngày hiệu lực 02/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt phương án thi công trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giao thông, Vận tải
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 2335.pdf
Lĩnh vực