Quyết định Về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2514/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2514.pdf
Lĩnh vực