Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 9 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2332/CTr-UBND
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 9 năm 2021
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2332.pdf
Lĩnh vực