V/v chuyển đơn tố cáo của công dân
Số ký hiệu văn bản 27/BTCD-XLĐ
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung V/v chuyển đơn tố cáo của công dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Người ký duyệt Mã Lê Khanh
Tài liệu đính kèm 27.pdf
Lĩnh vực