Kế hoạch khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1833/KH-UBND
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 19/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 1833.pdf
Lĩnh vực