Quyết định Về việc thành lập Chốt kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép tại Km 290 Quốc lộ 3
Số ký hiệu văn bản 736/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày hiệu lực 07/05/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thành lập Chốt kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép tại Km 290 Quốc lộ 3
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng
Người ký duyệt CT Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 736.pdf
Lĩnh vực