Vv phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất
Số ký hiệu văn bản 406/UBND-CN
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Vv phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp
Người ký duyệt PCT Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 406.pdf
Lĩnh vực