Báo cáo Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2020
Số ký hiệu văn bản 3254/BC-UBND
Ngày ban hành 25/12/2020
Ngày hiệu lực 25/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt PCT Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 3254.pdf
Lĩnh vực