Quyết định về việc mở lối mở (lối thông quan) Nà Đoỏng - Nà Ráy thuộc phạm vi cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc)
Số ký hiệu văn bản 2046/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2020
Ngày hiệu lực 23/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc mở lối mở (lối thông quan) Nà Đoỏng - Nà Ráy thuộc phạm vi cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2046.pdf
Lĩnh vực