Kế hoạch tổ chức Hội nghị tôn vinh và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Cao Bằng năm 2020
Số ký hiệu văn bản 425-KH/TU
Ngày ban hành 03/02/2020
Ngày hiệu lực 03/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị tôn vinh và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Cao Bằng năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thương mại
Người ký duyệt Đoàn Trọng Hùng
Tài liệu đính kèm 425.pdf
Lĩnh vực