Công bố kết quả đánh giá công nhận xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Số ký hiệu văn bản 95/STP-NV1
Ngày ban hành 14/02/2020
Ngày hiệu lực 14/02/2020
Trích yếu nội dung Công bố kết quả đánh giá công nhận xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Mã Gia Hãnh
Tài liệu đính kèm 95.STP- NV1 (1).pdf
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT.BĐS - Sao (1).doc
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT.BĐS (1).doc
Lĩnh vực