Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Số ký hiệu văn bản 389-BC/BCSĐ
Ngày ban hành 12/12/2019
Ngày hiệu lực 12/12/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng
Người ký duyệt Hoàng Xuân ánh
Tài liệu đính kèm 389.pdf
Lĩnh vực