Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 2166/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2019
Ngày hiệu lực 29/11/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2166.pdf
Lĩnh vực