Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Số ký hiệu văn bản 406/BC-UBND
Ngày ban hành 28/02/2018
Ngày hiệu lực 28/02/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 406.l_1_1.PDF
Lĩnh vực