Danh sách công khai thông tin người nợ thuế tháng 7 năm 2018
Số ký hiệu văn bản ­
Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày hiệu lực 22/08/2018
Trích yếu nội dung Danh sách công khai thông tin người nợ thuế tháng 7 năm 2018
Hình thức văn bản Thông tin người nợ thuế
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Chu Thúy Oanh
Tài liệu đính kèm DS no thue 7 2018.pdf
Lĩnh vực