Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN
Số ký hiệu văn bản 2087/BHXH-QLT
Ngày ban hành 27/12/2018
Ngày hiệu lực 27/12/2018
Trích yếu nội dung Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN
Hình thức văn bản Thông tin người nợ thuế
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thanh Oanh
Tài liệu đính kèm scan_0001hung.pdf
Lĩnh vực