Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
Số ký hiệu văn bản 2313/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2018
Ngày hiệu lực 31/12/2018
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm Công khai dự toán 2019.pdf
Lĩnh vực