Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng - khu vực lô đất sô 83 (Bến xe khách liên tỉnh)
Số ký hiệu văn bản 1723/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2018
Ngày hiệu lực 31/10/2018
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng - khu vực lô đất sô 83 (Bến xe khách liên tỉnh)
Hình thức văn bản Qui định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1723.PDF
Lĩnh vực