Hướng dẫn áp dụng, tham khảo Hệ số điều chỉnh để xác định giá nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong việc tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 759/HD-UBND
Ngày ban hành 15/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn áp dụng, tham khảo Hệ số điều chỉnh để xác định giá nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong việc tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 759-HD-UBND.pdf
Lĩnh vực