Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã giao cho Liên minh hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 634/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày hiệu lực 20/05/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã giao cho Liên minh hợp tác xã
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 634-QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực