Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới CPH và thoái vốn nhà nước tại DNNN
Số ký hiệu văn bản 522/KH-UBND
Ngày ban hành 25/02/2019
Ngày hiệu lực 25/02/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới CPH và thoái vốn nhà nước tại DNNN
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 522-KH-UBND.pdf
Lĩnh vực