Niên yết công khai thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Số ký hiệu văn bản 852/UBND-TH
Ngày ban hành 28/03/2017
Ngày hiệu lực 28/03/2017
Trích yếu nội dung Niên yết công khai thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thuế, Phí, Lệ phí
Người ký duyệt Thang Trọng Dũng
Tài liệu đính kèm
852.a_1.pdf
Lĩnh vực